مثال هایی از طرح توری اجاره خودرو

سیت ایبیزا

یا مشابه - اتومبیل های متوسط

مرسدس A 180

یا مشابه - اتومبیل های بزرگ

ولوو V40

یا مشابه - اتومبیل های SUV